Disc

[list_disc][li]list item…[/li][li]list item…[/li][li]list item…[/li][/list_disc]
[ list_disc ][ li ]list item...[/ li ][ li ]list item...[/ li ][ li ]list item...[/ li ][/ list_disc  ]

 

Circle

[list_circle][li]list item…[/li][li]list item…[/li][li]list item…[/li][/list_circle]
[ list_circle ][ li ]list item...[/ li ][ li ]list item...[/ li ][ li ]list item...[/ li ][/ list_circle ]

 

No Bullets

[list_no-bullet][li]list item…[/li][li]list item…[/li][li]list item…[/li][/list_no-bullet]
[ list_no-bullet ][ li ]list item...[/ li ][ li ]list item...[/ li ][ li ]list item...[/ li ][/ list_no-bullet ]

 

Ordered

[list_ol][li]list item…[/li][li]list item…[/li][li]list item…[/li][/list_ol]
[ list_ol ][ li ]list item...[/ li ][ li ]list item...[/ li ][ li ]list item...[/ li ][/ list_ol ]

 

Legg igjen en kommentar